Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ตะลุยโจทย์เข้า ม.1

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9219-V02 : UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้า สสวท., สพฐ. (รอบ 1 และ รอบ
ชม.เรียนจริง : 20 ชม. ชม.เรียน +20% : 24 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,000.00