ตะลุยโจทย์เข้า ม.1

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9219-V02 : UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้า สสวท., สพฐ. (รอบ 1 และ รอบ

ชื่อคอร์ส: 9219 UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้า สสวท., สพฐ. (รอบ 1 และ รอบ2)

รายละเอียดคอร์ส
อาจารย์ผู้สอน: พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา, พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาสลภานุมาศ, พี่หมู โสภณ วณิชพรประเสริฐ
ระดับของเนื้อหา: ทบทวนบทเรียนทั้งหมดและฝึกทำข้อสอบกับครูผู้สอน เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเรียงลำดับตามบทเรียน

เหมาะสำหรับ :
- น้องเตรียมตัวแข่งขันสอบเข้า ม. 1 ทุกโรงเรียนแข่งขันสูง หรือ ห้อง Gifted
- น้องที่เตรียมตัวสอบเข้า สสวท. และ สพฐ.

ชม.เรียนจริง : 20 ชม. ชม.เรียน +20% : 24 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,000.00