keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 2 (4017,4816)

รหัส : 4892-S01

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : 4892 Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 2

อาจารย์ผู้สอน (พี่ชัวร์)ศิริชัย เพชรชู (พี่ปาล์ม)พุทธชาด จันทร์เมือง
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอ
กโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

4017 วิทยาศาสตร์ Advanced เล่ม 2

- เคมีพื้นฐาน

- สารและการเปลี่ยนแปลง

4816 คณิตศาสตร์ Advanced เล่ม 2

- เลขยกกำลัง

- รากที่สองในระบบจำนวนจริง

- สมการ

- อสมการ

บทเรียน