ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8186-S08 : PACK 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8101-8102)

8186 Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น(8101-8102)

อาจารย์ผู้สอน มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

• สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho

บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง 8186 Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น(8101-8102) โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำรวมถึงโจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ APoint ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านได้ใช้เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน

ชม.เรียนจริง : 35 ชม.

ชม.เรียน +20% : 42 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿2,700.00