ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8102-V07 : เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์

8102 เลขยกกำลัง คณิตศาสตร์ ม.ต้น

อาจารย์ผู้สอน มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง เลขยกกำลัง โดยจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน

เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน #เลขยกกำลัง #คณิตศาสตร์ 

ชม.เรียนจริง : 11 ชม. ชม.เรียน +20% : 13.30 ชม อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,100.00