ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8101-V07 : จำนวนและตัวเลข

8101 จำนวนและตัวเลข คณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา

อาจารย์ผู้สอน มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)
• สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho

บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง จำนวนและตัวเลข โดยจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

"#พี่ป่าน #คณิต #ALevel #มต้น #จำนวนและตัวเลข #คณิตศาสตร์"

ชม.เรียนจริง : 24 ชม.

ชม.เรียน +20% : 29 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,800.00