Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8114-V11 : คณิตศาสตร์เข้าเตรียมฯ

ชื่อคอร์ส คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง ติวเข้มคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ รหัส 8114

อาจารย์ผู้สอน : มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง ติวเข้มคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ โดยจะเป็นการสรุปพร้อมทบทวนเนื้อหา ม.ต้น 

พร้อมแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด เพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน #เตรียมอุดมฯ

ชม.เรียนจริง : 50 ชม.

ชม.เรียน +20% : 60 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿5,200.00