สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

ชื่อคอร์ส 9289-S03 : Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และ

คอร์ส 9289 ติวเข้มเนื้อหา ชีววิทยา และ เคมี เข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง

  • อาจารย์ผู้สอน  วิชาชีววิทยา นพ. วีรวัช อเนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
  • อาจารย์ผู้สอน  วิชาเคมี อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาชีวะวิทยา และ เคมี เข้มข้นสำหรับการแข่งขันโรงเรียนสูง ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่ายเนื้อหาสอนครอบคลุมการสอบเข้า ม.ปลาย และมีตัวอย่างข้อสอบเข้าโรงเรียนแข่งขันสูงนอกจากนี้  Bio Map และ K-tip ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบและยังมี ตำราพูดได้ เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

ชม.เรียนจริง : 86 ชม.

ชม.เรียน +20% : 103.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿6,900.00