Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

ชื่อคอร์ส 9289-S03 : Pack ติวเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และ

ชม.เรียนจริง : 86 ชม.

ชม.เรียน +20% : 103.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿6,900.00