Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

GAT-PAT

เคมี
ชื่อคอร์ส 3399-S05 : เคมี TCAS เล่ม 1-5

ชื่อคอร์ส : 3399 Pcak เคมี TCAS

อาจารย์ผู้สอน : อ.เคน อรรถเวชกุล

รายละเอียดคอร์ส  : เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลายแข่งขัน ในระบบ TCASโดยจัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาคทั้ง มข., ม.อ.และมช. นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

1. กลุ่มอะตอม

2. กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์

3. กลุ่มกรด -  เบส

4. กลุ่มไฟฟ้า เคมี

5. กลุ่มเคมีอินทรีย์

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

 

ชม.เรียนจริง : 210 ชม.

ชม.เรียน +20% : 252 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿7,900.00