Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

GAT-PAT

เคมี
ชื่อคอร์ส 3305-V05 : เคมี TCAS เล่ม 5 : กลุ่มเคมีอินทรีย

ชื่อคอร์ส : 3305เคมี PAT2 เล่ม 5 : กลุ่มเคมีอินทรีย์

อาจารย์ผู้สอน : อ.เคน อรรถเวชกุล

รายละเอียดคอร์ส เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลายแข่งขัน เรื่อง กลุ่มเคมีอินทรีย์โดยจัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ เนื้อหาสอนครอบคลุข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาคทั้ง มข., ม.อ.และมช. นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ แลเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

1. เคมีอินทรีย์

2. สารชีวโมเลกุล

3. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 46 ชม.

ชม.เรียน +20% : 55.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,500.00