keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เคมี TCAS เล่ม 4 : กลุ่มไฟฟ้าเคมี

รหัส : 3304-V05

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

ช่องทางการเรียน

฿1,800.00

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 4: กลุ่มไฟฟ้าเคมี
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
- เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
- เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
- พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 30 ปี
- มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
- เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว

บทเรียน
  • ไฟฟ้าเคมี
  • ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม
  • Update ข้อสอบ