GAT-PAT

เคมี
ชื่อคอร์ส 3304-V05 : เคมี TCAS เล่ม 4 : กลุ่มไฟฟ้าเคมี

ชื่อคอร์ส : 3304เคมี PAT2 เล่ม 4 : กลุ่มไฟฟ้าเคมี

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ  : อ.เคน อรรถเวชกุล

รายละเอียดคอร์ส : เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลายแข่งขัน เรื่อง  กลุ่มไฟฟ้าเคมีโดยจัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ เนื้อหาสอนครอบคลุข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาคทั้ง มข., ม.อ.และมช. นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ แลเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tipเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

1. ไฟฟ้าเคมี

2. ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 27 ชม.

ชม.เรียน +20% : 32.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,800.00