สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

เคมี
ชื่อคอร์ส 3112-V02 : ติวเข้มเคมีเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโรงเร

ชื่อคอร์ส : 3112 ติวเข้มเนื้อหาเคมีเข้าเตรียมอุดมมหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง

อาจารย์ผู้สอน : อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ต้น สำหรับการเตรียมตัวสอบโรงเรียนแข่งขันสูง
สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ
เนื้อหาเน้นการสอบเข้าโรงเรียนแข่งขัน พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพิ่มความเข้าใจ
นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

#พี่เคน #เคมี #มต้น #ติวเข้ม #เข้าเตรียม #เตรียมอุดม 

ชม.เรียนจริง : 44 ชม.

ชม.เรียน +20% : 53 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,200.00