GAT-PAT AnyWhere

GAT
ชื่อคอร์ส AN9414-V04 : UpSkill GAT ต้องเต็ม ปี62

สำหรับคอร์ส Upskill GAT เชื่อมโยง เป็นคอร์สที่ให้น้องๆได้ฝึกทำโจทย์ GAT เชื่อมโยงหลากหลายรูปแบบ

ซึ่งคอร์สนี้จะเป็น การฝึกจับเวลาทำโจทย์ เพื่อให้น้องๆ สามารถเพิ่มความเร็วในการทำข้อสอบในแต่ละข้อได้ดีขึ้น
โจทย์ที่น้องๆจะได้ฝึกในคอร์สนี้ จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้น และเป็นโจทย์ใหม่ที่มีการ Update ทุกปี และรวมถึงโจทย์เก่าข้อยากๆ ที่ทางทีมงานได้เตรียมให้น้องๆได้ลองฝึกมือ เพื่อคะแนนเต็ม 150

#GAT #GATเต๋ม150 #TCAS #สามัญ #หมอ

ชม.เรียนจริง : 9 ชม.

ชม.เรียน +20% : 11 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿1,200.00