GAT-PAT AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2399-S36 : PACK Biology TCAS 2019

ชื่อคอร์ส 2399 Biology TCAS

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลายประเภทสอบแข่งขันระบบ TCAS
ตำราสี เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ
ข้อสอบครบทุกสนามหลักทั้ง PAT2 วิชาสามัญ และข้อสอบระดับภูมิภาคทั้ง มข., ม.อ.และมช. รวมถึง BMAT
นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #BMAT #PAT2

ชม.เรียนจริง : 161.3 ชม.

ชม.เรียน +20% : 194 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿7,900.00