ม.ปลายเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8204-V06 : กฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

8204 ทฤษฎีบทจำนวนเบื้องต้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

อาจารย์ผู้สอน ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

• เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1

• ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค A-point บทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทฤษฎีบทจำนวนเบื้องต้น

โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่แท็ปได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

#คณิต #ALevel #ม.ปลาย #พี่แท็ป

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,100.00