GAT-PAT AnyWhere

ฟิสิกส์
ชื่อคอร์ส AN1305-V07 : ฟิสิกส์ V-Series เล่ม5 ไฟฟ้า

ชื่อคอร์ส 1305 ฟิสิกส์ ม.ปลาย เรื่อง ฟิสิกส์ PAT2 V-series เล่ม 5

อาจารย์ผู้สอน : สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

คอร์สเรียนฟิสิกส์ PAT2 V-series เล่ม 5

- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม PAT2และวิชาสามัญ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ คือ ไฟฟ้า (ไฟฟ้าสถิต,ไฟฟ้ากระแสตรง,แม่เหล็กไฟฟ้า,ไฟฟ้ากระแสสลับ) ในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ รวบรวมโจทย์ทั้ง PAT2 และวิชาสามัญ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคSupermap และ Supermap-X ที่เป็นเทคนิคที่พี่โหน่งและพี่เต้ยได้พัฒนาขึ้นมา ทำเป็น QR code

เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาฟิสิกส์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ น้องๆสามารถนำไปทบทวนก่อนสอบ เพียงแค่ Scan QR Code

#พี่โหน่ง #ฟิสิกส์ #ฟิสิกส์มปลาย #TCAS #สามัญ #PAT2 #Vseries 

ชม.เรียนจริง : 36 ชม.

ชม.เรียน +20% : 43.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,500.00