ประถมเนื้อหา AnyWhere

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN4019-V01 : Advanced - วิทย์ เล่ม 4 ( วิทยาศาสตร์กายภาพ ) : La

ชื่อคอร์ส: AN4019 วิทย์ฯ Advanced เล่ม 4 - ฟิสิกส์

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน:   พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

ระดับของเนื้อหา: : ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4

เหมาะสำหรับ :

-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

บทเรียน

  1. บรรยากาศ
  2. การเปลี่ยนแปลงของโลก
  3. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ และ เทคโนโลยีอวกาศ

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00