ประถมเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN4818-V01 : Advanced - คณิตฯ เล่ม 4 : Launch Nov 2019

ชื่อคอร์ส: AN4818 คณิตฯ Advanced เล่ม 4

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน:  พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู

ระดับของเนื้อหา:  ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4

เหมาะสำหรับ :

-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

บทเรียน

  1. รูปเรขาคณิตสองมิติ
  2. รูปเรขาคณิตสามมิติ

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00