ประถมเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN4816-V01 : Advanced - คณิตฯ เล่ม 2 : Launch May 2019

ชื่อคอร์ส : 4816 - V01 คณิตฯ Advanced เล่ม 2

อาจารย์ผู้สอน  : พี่ชัวร์ ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :         

ระดับของเนื้อหา  เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก

เหมาะสำหรับ   น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 เลขยกกำลัง

2 รากที่สองในระบบจำนวนจริง

3 บทประยุกต์

4 อสมการ

5 ระบบสมการ

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00