ประถมเนื้อหา AnyWhere

วิทย์-คณิต
ชื่อคอร์ส AN4887-S03 : Pack คณิตฯ-วิทย์ ป.6 เทอม 2

ชื่อคอร์ส : 4887 - V03Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2 (4008, 4806)

อาจารย์ผู้สอน : (พี่ชัวร์)ศิริชัย  เพชรชู  (พี่ปาล์ม)พุทธชาด  จันทร์เมือง

รายละเอียดคอร์ส :                                                                              

ระดับของเนื้อหา  เน้นการปูพื้นฐานมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ       น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 วิทยาศาสตร์

- ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

- การเปลี่ยนแปลงของโลก

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติและเทคโนโลยี

2 คณิตศาสตร์

- การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ

- ทิศและแผนผัง

- มุมและเส้นขนาน

- รูปเรขาคณิตสองมิติ

- รูปเรขาคณิตสามมิติพื้นที่ผิวและปริมาตร

- การนำเสนอข้อมูล

ชม.เรียนจริง : 60 ชม.

ชม.เรียน +20% : 72 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿5,200.00