ประถมเนื้อหา AnyWhere

วิทย์-คณิต
ชื่อคอร์ส AN4883-S03 : Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1 ( 4002, 48

ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู / พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง

ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ทบทวนความรู้คู่กับการเรียนในโรงเรียนรวมถึงเพิ่มเกรดในโรงเรียน

เนื้อหาภายในคอร์ส :

วิิทยาศาสตร์ : การเจริญเติบโตของมนุษย์, อาหารและสารอาหาร, การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สารและการเปลี่ยนแปลง

คณิตศาสตร์ : สมการ, แบบรูปและความสัมพันธ์, สมบัติของจำนวนนับ, เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วนและสัดส่วน

#ออนดีมานด์ประถม #เริ่มต้นกวดวิชาเริ่มที่ออนดีมานด์ #เริ่มต้นความสำเร็จกับโค้ชคู่คิดส์ #CoachForKidsCoachForSuccess

#เรียนพิเศษประถม #เรียนพิเศษคณิต #เรียนพิเศษวิทย์ #เพิ่มเกรด #เตรียมตัวสอบ #สอบเข้าม1

ชม.เรียนจริง : 60 ชม.

ชม.เรียน +20% : 72 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿5,200.00