ประถมเนื้อหา AnyWhere

วิทย์-คณิต
ชื่อคอร์ส AN4891-S01 : Pack Advanced - คณิตฯ - วิทย์ เล่ม 1 ( 4016, 4815

ชื่อคอร์ส :  4891 - V01  Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 1 ( 4016, 4815 )                 

อาจารย์ผู้สอน     พี่ชัวร์     ศิริชัย  เพชรชู

                          พี่ตั๊ก      ศุจิกา  จาตุรนต์พงศา

รายละเอียดคอร์ส 

ระดับของเนื้อหา    เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก

เหมาะสำหรับ         น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส   

วิทยาศาสตร์

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

การดำรงชีวิตของพืช

การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

พันธุกรรมเเละความหลากหลายทางชีวภาพ

คณิตศาสตร์

สมบัติจำนวนนับ

ระบบจำนวนเต็ม

เศษส่วน

ทศนิยม

สมการและโจทย์ปัญหาสมการ

ชม.เรียนจริง : 60 ชม.

ชม.เรียน +20% : 72 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿5,200.00