ม. ต้นเนื้อหา

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9286-S02 : 9286 Pack วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม2

         ปัจจุบันคอร์สม.ต้น ของออนดีมานด์มีการจัด Pack แบบแยกรายวิชาเพื่อให้น้องที่เรียนเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันสะดวกในการเรียบเรียงความรู้ในการเรียน แต่อาจไม่ตรงกับผู้ปกครองและน้องบางคนที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนเพื่อทำเกรดที่โรงเรียน ทำให้เกิดแนวคิดที่เพิ่มรูปแบบการจัด Pack ม.ต้นวิทยาศาสตร์ให้ตรงกับแผนการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ ระบบนิเวศและประชากร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ III (ระบบสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์) ชีวิตสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ


ชม.เรียนจริง : 26 ชม.

ชม.เรียน +20% : 31.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,200.00