Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

Pre-Test ม.1

วิทยาศาสตร์
ชื่อคอร์ส 9221-V02 : Mock Exam สอบเข้า ม. 1 โรงเรียนแข่งขันสูง (Gifted)

Mock Exam สอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ( Gifted ) สนาม กทม

เช็คความพร้อมก่อนสอบจริง ครบ จบ ในสนามเดียว

Mock Exam คือ อะไร ?
การจำลองสนามสอบก่อนสอบจริง เพื่อเช็คความพร้อมก่อนลงสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสการสอบติด ม.1 ในโรงเรียนที่ต้องการ

ประโยชน์จากการสอบ Mock Exam
สอบเพียงสนามเดียว ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผ่านสิ่งทีจะได้รับหลังการสอบประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอบ ผ่านการเตรียมตัวทั้งในด้านการตีความโจทย์ การคิดวิเคราะห์โจทย์ การแก้ไขโจทย์ และการจัดการกับเวลาภายใต้ความกดดันและบรรยากาศเสมือนจริง ( การจำลองสถานที่ การแต่งกาย การจับเวลา )ใบรายงานผล เพื่อทราบความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดข้อสอบ เพื่อกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเฉลย ( แบบปกติและแบบละเอียด ) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
น้องที่ต้องการเตรียมตัวแข่งขัน สอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง และโรงเรียนชั้นนำในพื้นที่ต่างๆระดับชั้นของน้องที่สามารถสอบได้ น้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ป.4 – ป.5 เพื่อวางแผนในการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบ

สอบวันที่ 16 Nov 2019  เวลา 8:00-15:00 น. 

฿1,000.00