Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง

ชื่อคอร์ส 9214-V04 : Mock Exam เตรียมอุดมฯ สนามสอบ ตจว.

Mock Exam สอบเข้า เตรียมอุดมฯ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าเตรียมอุดมฯ คุ้นเคยสนามสอบ ไม่ตื่นเต้น รู้จุดอ่อน แก้ไขก่อนสอบพร้อมแนวข้อสอบยากเท่าของจริง "เพิ่มความมั่นใจ เพิ่มโอกาสสอบติด"

Mock Exam คือ อะไร ?
การจำลองสนามสอบก่อนสอบจริง เพื่อเช็คความพร้อมก่อนลงสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสในการสอบติด เตรียมอุดมฯ

ประโยชน์จากการสอบ Mock Exam
เป็นการจำลองสนามสอบ เพื่อให้น้องๆ ทราบถึงความพร้อม จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง
เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงผ่านสิ่งทีจะได้รับหลังการสอบประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอบ ผ่านการเตรียมตัวทั้งในด้านการตีความโจทย์ การคิดวิเคราะห์โจทย์ การแก้ไขโจทย์ และการจัดการกับเวลาภายใต้ความกดดันและบรรยากาศเสมือนจริง ทั้งข้อสอบ การจำลองสถานที่ การแต่งกาย การจับเวลา และใบรายงานผล เพื่อให้ทราบความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดข้อสอบ สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบเฉลย ( แบบปกติและแบบละเอียด ) และเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบ

เหมาะสำหรับ
น้องๆระดับชั้น ม.3 ที่ต้องการสอบแข่งขันสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา และ น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.2 ที่ต้องการทดสอบและเพื่อวางแผนในการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบในปีถัดไป

สอบวันที่ 27 ต.ค. 2562  เวลา 8:00-16:00 น. 

฿800.00