keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า,แสงเชิงฟิสิกส์

รหัส : 0220-V06

ความยาววิดีโอ 8 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 10 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

ช่องทางการเรียน

฿600.00

รายละเอียดคอร์ส

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า แสงเชิงฟิสิกส์
สอนโดย พี่โหน่ง ออนดีมานด์
- เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกรายละเอียด
- เพิ่มโจทย์เพื่อให้น้องมั่นใจในการสอบ
- เทคนิค Supermap เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • สมบัติทั่วไปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • สมบัติเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า