ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8190-S06 : คณิตศาสตร์ ม.ต้น Pack 5

ชื่อวิชา 8190 คณิตศาสตร์ ม.ต้น Pack 5 (8109,8110)

อาจารย์ผู้สอน มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

- สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         บทเรียน Pack ม.ต้นเนื้อหา เรื่อง พาราโบลา และทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม  จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

         หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบในการไขข้อสงสัยออนไลน์ (Online Solutions) เพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง เพียงน้องๆฝากคำถามไว้ในระบบ จะมีอาจารย์ในแต่ละวิชาเข้ามาตอบคำถามภายใน 24 ชั่วโมง

ชม.เรียนจริง : 35 ชม.

ชม.เรียน +20% : 42.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,200.00