ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8110-V06 : พาราโบลา

คณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม รหัส 8110

อาจารย์ผู้สอน : มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม โดยจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point
ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป

#พี่ป่าน #คณิต #ALevel #มต้น #ทฤษฎีบทเส้นขนาน #วงกลม #คณิตศาสตร์

ชม.เรียนจริง : 16.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 20 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,600.00