ม. ต้นเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8109-V06 : ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม

คณิตศาสตร์ ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม รหัส 8109 

อาจารย์ผู้สอน : มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

- สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบ โดยจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel#ม.ต้น #พี่ป่าน

ชม.เรียนจริง : 18.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 22.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,900.00