keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2 ( 4008, 48

รหัส : 4887-S03

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2
อาจารย์ผู้สอน : (พี่ชัวร์)ศิริชัย เพชรชู (พี่ปาล์ม)พุทธชาด จันทร์เมือง
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐานมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย : 

4008 วิทยาศาสตร์ Classic ป.6 เทอม 2

- ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

- การเปลี่ยนแปลงของโลก

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติและเทคโนโลยี

4806 คณิตศาสตร์ Classic ป.6 เทอม 2

- การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ

- ทิศและแผนผัง

- มุมและเส้นขนาน

- รูปเรขาคณิตสองมิติ

- รูปเรขาคณิตสามมิติพื้นที่ผิวและปริมาตร

- การนำเสนอข้อมูล

บทเรียน