ประถมเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 4806-V04 : คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

ชื่อคอร์ส4806 - V04  คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์     ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :         

ระดับของเนื้อหา  เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ

2 ทิศและแผนผัง

3 มุมและเส้นขนาน

4 รูปเรขาคณิตสองมิติ

5 รูปเรขาคณิตสามมิติพื้นที่ผิวและปริมาตร

6 การนำเสนอข้อมูล

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00