keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1 ( 4015, 48

รหัส : 4890-S01

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

อาจารย์ผู้สอน : (พี่ชัวร์)ศิริชัย เพชรชู (พี่ปาล์ม)พุทธชาด จันทร์เมือง

รายละเอียดคอร์ส : 

ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียนหัวข้อการเรียนในคอร์ส

ประกอบไปด้วย : 

4015 วิทย์ฯ Classice ป.4 เทอม 1 

- กระบวนการวิทยาศาสตร์

-  ความหลากหลายขอสิ่งมีชีวิต

- แรงโน้มถ่วง มวลและน้ำหนัก

- แสงและตัวกลางของแสง

4814 คณิตฯ Classice ป.4 เทอม1

- จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

- การบวกและการลบจำนวนนับ

- การคูณและการหารจำนวนนับ

- แบบรูป

- เวลา

บทเรียน