ประถมเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 4814-V01 : คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

ชื่อคอร์ส4814 - V01 คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์     ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :        

ระดับของเนื้อหา  เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

2 การบวกและการลบจำนวนนับ

3 การคูณและการหารจำนวนนับ

4 แบบรูป

5 เวลา

ชม.เรียนจริง : 30 ชม.

ชม.เรียน +20% : 36 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00