keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 1 ( 4016, 4815

รหัส : 4891-S01

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู และ พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา : เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

ประกอบไปด้วย : 

4016 วิทยาศาสตร์ Advanced เล่ม 1

- หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

- การดำรงชีวิตของพืช

- การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- พันธุกรรมเเละความหลากหลายทางชีวภาพ

4815 คณิตศาสตร์ Advanced เล่ม 1

- สมบัติจำนวนนับ

- ระบบจำนวนเต็ม

- เศษส่วน

- ทศนิยม

- สมการและโจทย์ปัญหาสมการ

บทเรียน