ประถมเนื้อหา

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 4815-V01 : คณิตฯ Advanced เล่ม 1

ชื่อคอร์ส :  4815 - V01   คณิตฯ Advanced เล่ม 1

อาจารย์ผู้สอน    พี่ชัวร์     ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :         

ระดับของเนื้อหา  เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ  เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก

เหมาะสำหรับ  น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

สมบัติจำนวนนับ

ระบบจำนวนเต็ม

เศษส่วน

ทศนิยม

สมการและโจทย์ปัญหาสมการ

ชม.เรียนจริง : 24 ชม.

ชม.เรียน +20% : 29 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00