แพทย์

ความถนัดแพทย์
ชื่อคอร์ส 9992-S05 : Pack ความถนัดแพทย์ และ UpSkill ความถนัดแพทย์ 62

ชื่อคอร์ส Pack ความถนัดแพทย์ และ Upskill ความถนัดแพทย์ ปี 62 รหัส 9992 

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญครบทุก PART 

PART เชื่อมโยง โดย พี่เต๋อ สาธร อุพันวัน 

PART จริยธรรมแพทย์ โดย พี่วิเวียน นายแพทย์วีรวัช อเนกจำนงค์พร 

PART เชาวน์ปัญญาและจับใจความ โดยพี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล พี่บูม กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ 

รายละเอียดคอร์ส Pack ความถนัดแพทย์ และ Upskill ความถนัดแพทย์ ปี 62 รหัส 9992 

(ภาพรวมเนื้อหา, จุดเด่นเจ๋งๆ, ทำไมต้องเรียน ฯลฯ) สำหรับคอร์ส Pack ความถนัดแพทย์ และ Upskill 

ความถนัดแพทย์ มีเนื้อหา และ แนวโจทย์ UPDATE ข้อสอบให้ทุกปี มีโจทย์มากที่สุด และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง 

เน้นการฝึกทำโจทย์ จับเวลาในการทำข้อสอบจริง ซึ่งพี่ๆอาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้เทคนิคและสอนวิธีคิดที่จะทำให้น้องๆ 

เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบจริง รวมถึงยังมีบริการทางวิชาการ ทั้งระบบเฉลย Online Solution ซึ่งสามารถเปิดดูเฉลยที่ไหนก็ได้ 

และระบบตอบคำถาม Clear 

#TCAS #สามัญ #หมอ #MED

ชม.เรียนจริง : 63 ชม.

ชม.เรียน +20% : 76 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿6,500.00