แพทย์

ความถนัดแพทย์
ชื่อคอร์ส 9991-V04 : UpSkill ความถนัดแพทย์ ปี62

สำหรับคอร์ส Upskill ความถนัดแพทย์ ปี 62

เป็นคอร์สที่เน้นการฝึกทำโจทย์ จับเวลาในการทำข้อสอบจริง UPDATE ข้อสอบให้ทุกปี มีโจทย์มากที่สุด 

และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง ซึ่งพี่ๆอาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

และใช้เทคนิคและสอนวิธีคิดที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบจริง 

รวมถึงยังมีบริการทางวิชาการ ทั้งระบบเฉลย Online Solution ซึ่งสามารถเปิดดูเฉลยที่ไหนก็ได้ 

และระบบตอบคำถาม Clear ซึ่ง สามารถถามคำถามในบทเรียนได้ตลอด 24 ชม.  

#TCAS #สามัญ #หมอ #MED

ชม.เรียนจริง : 28 ชม.

ชม.เรียน +20% : 34 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿2,500.00