แพทย์

ความถนัดแพทย์
ชื่อคอร์ส 9990-V04 : ความถนัดแพทย์ ปี62

คอร์ส ความถนัดแพทย์ 

มีเนื้อหา และ แนวโจทย์ UPDATE ข้อสอบให้ทุกปี มีโจทย์มากที่สุด และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง 

ซึ่งพี่ๆอาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และใช้เทคนิคและสอนวิธีคิดที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่าย 

ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบจริง 

รวมถึงยังมีบริการทางวิชาการ ทั้งระบบเฉลย Online Solution 

ซึ่งสามารถเปิดดูเฉลยที่ไหนก็ได้ และระบบตอบคำถาม Clear ซึ่ง สามารถถามคำถามในบทเรียนได้ตลอด 24 ชม. 

#TCAS #สามัญ #หมอ #MED

ชม.เรียนจริง : 45 ชม.

ชม.เรียน +20% : 54 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,500.00