ม.ปลายเนื้อหา

ฟิสิกส์
ชื่อคอร์ส 0207-V05 : การเคลื่อนที่วิถีโค้ง กลศาสตร์1

ชื่อคอร์ส 0207 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง กลศาสตร์1

อาจารย์ผู้สอน ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรนด์)
- กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา (เน้นการสอนฟิสิกส์)  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดคอร์สฟิสิกส์ม.ปลาย 
เนื้อหาเข้มข้น ครบทุกรายละเอียด มีเทคนิค Supermap เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำและยังปรับรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนที่โรงเรียนมากขึ้นเพื่อการทำเกรดในโรงเรียน นอกจากนั้นยังมีโจทย์เยอะขึ้นเพื่อให้น้องมั่นใจในการสอบ

หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบในการไขข้อสงสัยออนไลน์ (Online Solutions) เพื่อตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง
#พี่เฟรนด์ #เนื้อหาม4 #เพิ่มเกรด #กลศาสตร์

ชม.เรียนจริง. : 10 ชม.

ชม.เรียน +20% : 12 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,000.00