ม.ปลายเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส 3292-S07 : กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์

ชื่อคอร์ส 3292 Pack กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ (3205,3206,3207) 

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน) 

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ 

 โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ ปริมาณสารสัมพันธ์ 1 ,

ปริมาณสารสัมพันธ์ 2 ,ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

 สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ 

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET และ IJSO 

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ 

และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip 

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 83 ชม.

ชม.เรียน +20% : 100 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,200.00