Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2293-S08 : PACK กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 (2213-2216 2221)

ชื่อคอร์ส : 2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย ในกลุ่ม กลไกในร่างกายมนุษย์ 2
ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค
โดยรวบรวมโจทย์มากกว่า 600 ข้อ ให้น้องๆได้ฝึกทำ
นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที #พี่วิเวียน #ชีวะ

#ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #กลไกในร่างกายมนุษย์

ชม.เรียนจริง : 56 ชม.

ชม.เรียน +20% : 67.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,000.00