Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2221-V04 : การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

ชื่อคอร์ส : 2221 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบโรงเรียน , PAT2, วิชาสามัญ และภูมิภาค
นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #การสืบพันธุ์ #การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวต

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,300.00