ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2216-V04 : พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

ชื่อคอร์ส : 2216 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค
นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

ชม.เรียนจริง : 3.3 ชม.

ชม.เรียน +20% : 4 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿500.00