ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2215-V04 : การเคลื่อนที่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิต

ชื่อคอร์ส : 2215 การเคลื่อนที่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิต

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่อง การเคลื่อนที่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิต
ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค
นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #การเคลื่อนที่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิต

ชม.เรียนจริง : 5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 6 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿500.00