Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2291-S61 : PACK กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา (2201-2206)

ชื่อคอร์ส : 2291 Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา (2201-2206)

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ  : นพ. วีรวัช อเนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

รายละเอียดคอร์ส  : เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย ในกลุ่ม พื้นฐานชีววิทยา ม.ปลาย ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาคนอกจากนี้  "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบและยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส 

1. ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์

3. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล

4. เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

5. ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเอนไซม์

6. การแบ่งเซลล์

ชม.เรียนจริง : 50 ชม.

ชม.เรียน +20% : 60 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿4,000.00