Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2204-V09 : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ชื่อคอร์ส : 2204 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

นื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #เซลล์ของสิ่งมีชีวิต #เซลล์

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,700.00