ม.ปลายเนื้อหา

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส 2203-V09 : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล

ชื่อคอร์ส : 2203 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล

อาจารย์ผู้สอน : นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล ตำราสี ภาพชัดเจน มีเทคนิคช่วยจำ เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย เนื้อหาสอนครอบคลุมระดับชั้น ม.ปลาย มีตัวอย่างข้อสอบข้อสอบโรงเรียน , PAT2 วิชาสามัญ และภูมิภาค นอกจากนี้ "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ และยังมี "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

#พี่วิเวียน #ชีวะ #ชีววิทยา #มปลาย #TCAS #วิชาสามัญ #เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต #สารชีวโมเลกุล

ชม.เรียนจริง : 16 ชม.

ชม.เรียน +20% : 19.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,700.00