SAT SUBJECT TEST

SAT II PHYSICS
ชื่อคอร์ส AN5821-V02 : Advanced SAT Subject Test Physics

เป็นคอร์สตะลุยโจทย์ แบ่งเป็นสองช่วง
Part 1: เน้นฝึกโจทย์ระดับปานกลางและยากเป็นข้อๆ พร้อมเสริมเทคนิคคิดเร็ว
Part 2: ฝึกข้อสอบแบบจับเวลาเป็นชุดๆ เพื่อให้น้องได้เจอสภาพความกดดันเสมือนจริง
เป้าหมายของคอร์สนี้คือ ให้น้องทำคะแนนได้ 800 เต็มหรือใกล้เคียง

฿5,900.00