keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เคมี ม.6 เทอม1 โรงเรียนเตรียมอุดม (3209-3210)

รหัส : 3285-S02

ความยาววิดีโอ 59.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 65.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย เนื้อหา Pack เคมี ม.6 เทอม1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
จัดเนื้อหาตามโรงเรียน โดยเนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน ,PAT2 ,วิชาสามัญ

บทเรียน