keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เคมี ม.4 เทอม1 โรงเรียนเตรียมอุดม (3201-3203,

รหัส : 3281-S02

ความยาววิดีโอ 56.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 73.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,600.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : 3281 : Pack เคมี เนื้อหา ม.4 เทอม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech U.S.A.

วศ.บ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย สำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

เคมี ม.4 เทอม 1

• ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย

• อะตอมและตารางธาตุ

• สมบัติของธาตุ

• ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

ปูพื้นฐาน สอนทุกเนื้อหา เน้นเคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง เนื้อหาครอบคลุมสนาม TCAS

• จุดเริ่มต้นของวิชาเคมี ในส่วนของ ม.ปลาย

• เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ระดับข้อสอบ

• เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips

• เน้นความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ

• เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง

• เนื้อหาครบ เฉลยเคลียร์ เรียนไม่น่าเบื่อ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

บทเรียน