Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

สอบเข้า เตรียมอุดม, มหิดล และโรงเรียนแข่งขันสูง AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN8116-V06 : UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ@Home

คอร์ส 8116 คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 

อาจารย์ผู้สอน : มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน) และ ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน เรื่อง UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด 

และยังมีการจับเวลาในการทำโจทย์เพื่อให้น้องได้รู้ว่ายังอ่อนเรื่องไหน หรือบทไหนเพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง 

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน #เตรียมอุดมฯ

ชม.เรียนจริง : 36.3 ชม.

ชม.เรียน +20% : 44 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿3,800.00